Day: septembrie 28, 2023

BURSE AN ȘCOLAR 2023 – 2024 (Precizări)

Precizări:În cazul declarațiilor pe propria răspundere, precum şi a restului de documente doveditoare pe care elevii majori sau părinții/ tutorii legali instituiți/ reprezentanții legali ai elevilor minori le depun la Comisia de management al burselor, în vederea acordării diferitelor categorii de burse, acestea nu este necesar să fie certificate/autentificate notarial”, conform aceluiași documentSintagma „familie monoparentală” desemnează familia Read More