Day: noiembrie 13, 2023

ANUNȚ CONCURS POST SECRETAR SEF

LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE ,,TRAIAN VUIA”, cu sediul în BUCUREȘTI , str. ȘOS. VITAN BÂRZEȘTI, nr.11, SECTOR 4, in temeiul H.G. nr.286/2011.cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui numă de 1 funcție contractuala vacanta, după cum urmează: Pentru a participa la concurs,  candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform HG  1336/18.10.2022, Read More