Personal Auxiliar

NIȚĂ MIHAELASecretar
BURGHELEA CRISTINAContabil
PĂCURAR ALEXANDRUInformatician
ADAM CAMELIAAnalist programator  detașat IS4
STEFANCU DANA FLORENTINABibliotecar
CRISTEA DANIELAdministrator
FLOREA DANA IONELALaborant