Personal Auxiliar

NIȚĂ MIHAELASecretar
BURGHELEA CRISTINAContabil
PĂCURAR ALEXANDRUInformatician
ADAM CAMELIAAnalist programator  detașat IS4
STEFANCU DANA FLORENTINABibliotecar
CIOFICĂ MARIANAdministrator
FLOREA DANA IONELALaborant