ELEVI ȘI PĂRINȚI

CODUL DE CONDUITĂ AL ŞCOLII

1. Fii un bun ascultător

2. Ajută oamenii să vorbească

3. Pune întrebări si caută să obţii feed-back-ul

4. Creează un mediu si relaţii permisibile

5. Depăseste-ţi propriile bariere de limbaj

6. Descoperă-te pe tine

7. Descoperă lumea exterioară

8. Stabileste relaţii cu sens

9. Îmbunătăţeste atitudinea si comportamentul tău

10. Porneste de la datele realităţii concrete pentru prezentarea informaţiilor

11. Realizează congruenţa dintre mesajele verbale si non-verbale

12. Realizează autoreglarea conduitei

13. Facilitează constientizarea de sine

14. Asigură adaptarea creativă a oricărei persoane

15. Respectă-i pe cei din jurul tău

16. Feed-back pozitiv

17. Nu promova abilităţi neadecvate